پاداش خود را چگونه دریافت کنم؟
ثبت‌نام در تترلند
در تترلند ثبت‌نام کنید تا لینک دعوت شما ایجاد گردد
ثبت‌نام کنید
اشتراک لینک دعوت
لینک دعوت خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید تا دوستانتان با آن ثبت‌نام نمایند
دریافت پاداش
با هر دعوت ۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب کاربری شما و دوستتان واریز می‌گردد. مادام العمر نیز با خرید هر تتر توسط دوست شما 100 ریال به حسابتان اضافه می‌شود
دریافت پاداش از طریق کد معرف
شما پس از ساخت حساب کاربری از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن تترلند، کد معرف مخصوص به خود را در بخش حساب کاربریتان مشاهده خواهید کرد. با دعوت از دوستان خود و ثبت‌نام آن‌ها با کد معرف شما، کسب پاداش شما به‌صورت دائمی امکان پذیر خواهد بود. به‌این‌صورت که به ازای خرید دوستتان از تترلند به میزان حداقل ۵۰۰تتر، هم شما و هم دوستی که با کد معرف شما ثبت‌نام کرده است، هریک مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال پاداش دریافت خواهید کرد.
علاوه‌بر این پاداش، به ازای خرید هر واحد تتر توسط دوست شما مبلغ ۱۰۰ریال، به‌صورت دائمی و مادام‌العمر به بخش اعتبارات شما در حساب کاربری افزوده خواهد شد.
برای مثال:
کاربر B از طریق کد معرف کاربر A در تترلند ثبت‌نام کرده است و ۷۰۰ تتر از تترلند خرید می‌کند. دراین صورت کاربر B و A هردو ۵۰۰،۰۰۰ ریال پاداش دریافت خواهند کرد.
علاوه بر این کاربر A به مقدار ۷۰،۰۰۰ ریال پاداش اضافه بابت پاداش دوم، یعنی پاداش مادام‌العمر خود دریافت خواهد کرد.